Önümiň görkezilmegi

1. 1200W çenli lazer güýji
808 diodly lazer gözellik enjamy, 1200W ýokary güýç, dar impuls giňligi, ultra buzly saç aýyrmak, ýokary tizlik we takyklyk.
2. Uly ýer, çuňňur aralaşmak
808KK uly nokat ululygy (12mm * 23mm) çuň lazeriň aralaşmagy, saçyň has ygtybarly çykarylmagyny üpjün edýär. Beden üçin uly tutawaç Saçlary aýyrmak, çalt we täsirli

  • 808kk-1200 HONKON 808nm Diode Laser Permanent Hair Removal Machine (3)
  • 808kk-1200 HONKON 808nm Diode Laser Permanent Hair Removal Machine (4)
  • 808kk-1200 HONKON 808nm Diode Laser Permanent Hair Removal Machine (1)
  • 808kk-1200 HONKON 808nm Diode Laser Permanent Hair Removal Machine (2)

Has köp önüm

  • about us
  • about us

Näme üçin bizi saýlamaly?

Lukmançylyk we estetiki ösen lazer we şuňa meňzeş tehnologiýalaryň dünýäde öňdebaryjy täzelikçisi HONKON, 1998-nji ýyldan bäri döredilýär. Önümçilik, marketing, hyzmat we intellektiň üstünde işleýän HONKON, dünýäde emeli intellektual lukmançylyk we estetiki çözgüt üpjün edijidir.

Kompaniýa habarlary

news

Dubaý sergisi.

Dubaý Derma her ýyl geçirilýär we Pan Arab Dermatologiýa Ligasy, Arap Dermatologiýa we Estetika Akademiýasy (AADA) we GCC Dermatologlar Ligasy bilen bilelikde Index Holding-iň agzasy bolan Index konferensiýalary we sergileri tarapyndan gurnalýar.

How to choose a suitable hair removal device  (6)

Saç aýyrmak üçin amatly enjamy nädip saýlamaly

Saçyňyzy aýyrmak üçin zerur hassalary lazer gözleýän bolsaňyz ýa-da müşderileriňize laýyk enjam saýlamaga kömek edýän bolsaňyz, bu makala size birnäçe gollanma berip biler.Honkon kompaniýasynyň bu ulanyş enjamynyň üç görnüşi bar: IPL, 808 diod lazer we üç tolkun ...

  • Iň täze habarlary alyň